энэ бүхэн хуйвалдаан уу эсвэл эдийн засгийн хууль уу ?


 

Comments