Posts

Уйгуруудыг хүчирхийлэсэн

Эзэнт гүрний ул мөрөөр